Circular Economy Lab 16: Marktacceptatie

20 juni 2017
Location:
Academiegebouw, Utrecht

Hoe normen de transitie naar een circulaire economie versnellen.

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen. Omgekeerd geldt dat als we de bestaande normen onderdeel willen laten zijn van een circulaire economie, we deze voor een deel moeten aanpassen. Ook is de ontwikkeling van nieuwe normen die passen bij de circulaire economie noodzakelijk. Recente ontwikkelingen zoals het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord maken de discussie over normalisatie urgenter dan ooit.

Het doel van deze bijeenkomst is om de rol en bijdrage van normalisatie in een vroeg stadium te agenderen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te kunnen versnellen. Het 16e Circular Economy Lab draait dan ook om de volgende vraag: Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

De discussie wordt gevoerd aan de hand van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord, met als voorbeeld het Betonakkoord. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) op dinsdag 20 juni in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

Voor meer informatie, het programma en om u aan te melden gaat u naar de website van Utrecht Sustainability Institute.