Get Connected jaarcongres 2017

12 oktober 2017
Location:
Prodentfabriek, Amersfoort

"Het gaat om mensen en niet om technologie"

 

Prettig wonen, werken en ondernemen in een regio waar afval 100% hergebruikt wordt, waar we gezond en lang thuis leven, waar we nooit meer in de file staan, waar we gezonde lucht inademen, waar we oneindig gebruik kunnen maken van duurzame energie, waar privacy en welzijn voorop staan, onze bedrijven internationale groeibriljanten zijn en werkloosheid een begrip is uit de geschiedenisboeken. Healthy Urban Living biedt voor de regio Utrecht het perspectief van een boeiende en bloeiende economie.

In onze regio bruist het van bekende en minder bekende initiatieven en ondernemers die deze droom realiseren en klaar zijn voor uitbreiding en groei. Op donderdag 12 oktober tijdens het Get Connected jaarcongres passeren nieuwe voorbeelden de revue. 

U kunt zich nu inschrijven via het aanmeldformulier voor de Get Connected 12 oktober.

Ochtendprogramma
In het ochtendprogramma op 12 oktober kunt u aansluiten bij een of meer interactieve werksessies rondom initiatieven binnen onze thema’s. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende sessies. Onderaan deze pagina vindt u omschrijvingen per sessie.

 • 07.30-9.00    Health Hub ontbijt
 • 07.30-9.30    (Impact) Investors event
 • 09.00-10.30   Smart Solar Charging
 • 09.00-10.30   Dutch Immigration law and Living in the Netherlands (relocation and immigration)
 • 09.30-11.00   The next big step: 3 initiatieven in Zelfmanagement
 • 10.30-12.30   Lancering arbeidsmarktdashboard regio Utrecht: Beter inzicht in vraag en aanbod
 • 11.00-12.30   Circulaire economie: Bouw & demontage
 • 11.00-12.30   Circulaire economie: Kantoren als grondstoffendepot
 • 11.00-12.30   Finale Smart Mobility Challenge
 • 11.00-12.30   Housing for international employees
 • 11.30-12.30   Big Data voor persoonsgerichte zorg: Privacy & Governance

12.30-13.30u Lunch @TheMarketplace

Middagprogramma
Voor healthy urban living geldt dat het draait om kwaliteit, om mensen en niet om technologie. Mensen maken de regio. Centrale vraag die 12 oktober beantwoord wordt, is: “hoe maken we Healthy Urban Living menselijk?” Gevolgd door een discussie met expertpanel en zaal, onder leiding van dagvoorzitter Hella Hueck.

 • 13.30 Ontvangst middagprogramma
 • 14.00 Start middagprogramma (keynote, paneldiscussie & What's Happening. Meer info volgt)
 • 16.00 Borrel @TheMarketplace

Locatie
Het Get Connected jaarcongres vindt plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort, Oude Fabriekstraat 20.

Aanmelden
Via het aanmeldformulier voor de Get Connected 12 oktober kunt u zich aanmelden voor het jaarcongres.

Get Connected jaarcongres 2016:

Get Connected Ochtendsessies

 • 7.30-9.00 Health Hub ontbijt
  In het kader van de Health Hub vindt er in september een inspiratiereis plaats naar Manchester. Tijdens de ontbijtsessie delen we met u de lessons learned. Hoe kan Manchester als voorbeeld dienen voor onze regio als het gaat om de Health Hub aanpak? Wat zijn de randvoorwaarden, welke belemmeringen en kansen kennen zij en wat kunnen wij ervan leren?

 

 • 7.30-9.30 (Impact) Investors Event
  In samenwerking met StartupUtrecht en KplusV organiseren we tijdens het Get Connected jaarcongres een ontbijtsessie (Impact) Investors Event. StartupUtrecht organiseerde al diverse Investors Network events, waarin startups die kapitaal nodig hebben in contact komen met informal investors en investeerders. In de werksessie op 12 oktober combineren we 2 pitches van bedrijven uit het StartupUtrecht netwerk met 2 pitches uit het netwerk van KplusV. Door deze combinatie hebben we een unieke combinatie van investeerders in de zaal die elkaar normaal gesproken niet vaak ontmoeten, van startfinanciering tot doorgroeifinanciering.

  Vanwege de aard van deze sessie zijn er slechts beperkte plekken voor deelname aanwezig. Corporates die actief hun netwerk open willen stellen voor startups of als (launching) customer willen dienen en investeerders en corporates met een duidelijke affiniteit met en bijdrage aan het investors netwerk kunnen zich inschrijven voor deze sessie. N.B. deelname aan deze sessie is pas gegarandeerd na bevestiging van inschrijving door de organisatie.

 

 • 9.00-10.30 Smart Solar Charging
  Een duurzaam energiesysteem op wijkniveau: met Smart Solar Charging wordt lokaal opgewekte zonne-energie in (deel)auto’s opgeslagen via een slim en dynamisch snellaad- en opslagsysteem (Vehicle2Grid). Dit creëert flexibele opslagcapaciteit die pieken op het elektriciteitsnet reduceert. De lokaal opgewekte energie wordt op een later moment, als de energieprijs hoog is, vrijgegeven aan de wijk.

  In vijf verschillende proeftuinen in de regio Utrecht wordt Smart Solar Charging getest in de praktijk: Lombok, Houten, Utrecht Science Park: De Uithof, Driebergen-Zeist en het Stationsgebied Utrecht. Iedere proeftuin heeft andere gebruikers, een eigen gebruikersprofiel en een specifieke markt. De gemene deler is de combinatie van duurzame energieopwekking met Vehicle2Grid-laadpunten en deelautosystemen.

  Tijdens een interactieve werksessie op 12 oktober bespreken we de vijf proeftuinen in Utrecht. Wat zijn de verschillende kenmerken?  Welke project-/gebiedsontwikkeling is hier gaande? En wat betekent dit voor een duurzaam energiesysteem op wijkniveau? Ook gaan we in op regionale en landelijke ontwikkelingen. Welke bijdrage kan Smart Solar Charging leveren in (regionale) project- en gebiedsontwikkeling? Hoe ziet mobiliteit er in 2030 en 2050 uit en welke bijdrage kan Smart Solar Charging hier aan leveren?

 

 • 9.00-10.30 Dutch Immigration law and Living in the Netherlands (relocation and immigration)
  Deze werksessie wordt gegeven door partners van de International Talent Community Utrecht Region en is bedoeld om werkgevers en HR-afdelingen een eerste indruk te geven van wat er komt kijken wanneer er buitenlandse werknemers (en hun familie) naar Nederland (Utrecht regio) worden gehaald. Er zullen diverse casussen worden voorgelegd en er is volop ruimte voor vragen en uitwisselen van ervaringen.

 

 • 9.30-11.00 The next big step: 3 initiatieven in Zelfmanagement
  In deze sessie staan drie initiatieven op het gebied van zelfmanagement centraal. Deze initiatieven staan op het punt van opschaling, maar ondervinden hiervoor nog diverse blokkades. Welke partijen kunnen helpen richting the next big step, en hoe?

 

 • 10.30-12.30 Lancering arbeidsmarktdashboard regio Utrecht: Beter inzicht in vraag en aanbod
  Met de groei van de economie groeien ook weer de arbeidsmarkttekorten, blijkt onder meer uit de maandelijkse conjunctuurenquête. Met het arbeidsmarktdashboard voor Utrecht willen regionale partners vraag naar en aanbod van werk beter op elkaar afstemmen. We lanceren dit arbeidsmarktdashboard met een minisymposium tijdens Get Connected op 12 oktober.

 

 • 11.00-12.30 Circulaire economie: Bouw & demontage
  In deze sessie delen consortia met oplossingen en opdrachtgevers ervaringen waar zij trots op zijn, maar ook hulpvragen aan andere deelnemers van de sessie. Denk aan vragen als: “Hoe krijgen we de business case rond? Hoe ontstaat samenwerking in een nieuwe keten en in welke organisatievorm? Hoe ziet de rol van de opdrachtgever eruit in een dergelijk project?

  Deze sessie is bedoeld om enerzijds inzicht te krijgen in wat er al kan als het gaat om circulair bouwen en demonterenen wat de voordelen hiervan zijn. Anderzijds onderzoeken we in deze sessie wat ervoor nodig is om meer pilots te laten ontstaan en om vervolgens voorbij de pilots te komen. Deze sessie is interessant voor oa. opdrachtgevers, bouwers, demonteerders, toeleveranciers, grondstofmakelaars, startups, experts gedragsverandering etc.

 

 • 11.00-12.30 Circulaire economie: Kantoren als grondstoffendepot
  In een afvalvrij kantoor wordt afval omgezet in grondstoffen voor nieuwe producten. Een kantoor wordt een grondstoffendepot wat geld oplevert. Aan de hand van mooie voorbeelden inspireren we in deze sessie kantooreigenaren of gebruikers om te starten als grondstoffendepot en marktpartijen die actief zijn in afvalmanagement in de breedste zin van het woord om hiervoor proposities te ontwikkelen. Deze sessie is interessant voor oa. kantooreigenaren of -gebruikers, cateraars, schoonmakers, afvalverwerkers, grondstofmakelaars, verwaarders, leveranciers, experts gedragsverandering etc.

 

 • 11.00-12.30 Finale Smart Mobility Challenge
  Tot 30 juni konden organisaties oplossingen indienen voor 5 mobiliteitsvraagstukken uit de regio Utrecht, in het kader van de Smart Mobility Challenge. De eigenaren van de vraagstukken - Centraal Beheer, Utrecht Science Park, Veilig Verkeer Nederland en de gemeenten Woerden en Hilversum – hebben ruime keuze, want er zijn maar liefst 26 oplossingen ingediend. Niet alleen een aanzienlijk aantal, maar ook de kwaliteit is erg hoog. www.smartmobilitychallenge.com

 

 • 11.00-12.30 Housing for international employees

 

 • 11.30-12.30 Big Data voor persoonsgerichte zorg: Privacy & Governance
  Voor initiatieven op het vlak van persoonsgerichte zorg is uitwisseling en toepassing van big data een randvoorwaarde. Deze uitwisseling wordt momenteel echter belemmerd door privacy en governance issues. Wat is ervoor nodig om deze belemmeringen te overwinnen? En welke partijen kunnen hier een rol in spelen?

  UCREATE organiseerde in juni reeds een debat rondom Privacy by Design. In de Get Connected werksessie nemen we de uitkomsten van dit debat mee, komen we met u tot nieuwe oplossingen en zoeken we partijen die met ons dit initiatief een stap verder kunnen brengen.