Eerste resultaten SUPER project: Supporting eco-innovations towards international markets

12 juli 2017

Samen met regio’s uit Zweden, Letland, Litouwen, Polen, Ierland, Spanje, Duitsland en Griekenland neemt de Economic Board Utrecht (EBU) namens de regio Utrecht deel aan het Europese SUPER project. In het SUPER project wisselen deze Europese regio’s ervaringen uit als het gaat om het gebruik van instrumenten om eco-innovatieve mkb-ers te ondersteunen. EBU heeft voor dit project 19 mkb-ers geïnterviewd die, in welke vorm dan ook, ondersteuning hebben ontvangen vanuit de EBU bij de (door-)ontwikkeling van hun initiatief.

In de interviews voor het SUPER project heeft EBU gevraagd naar de ervaringen van de mkb-bedrijven als het gaat om de ondersteuning die zij hebben ontvangen vanuit de EBU. Hierbij gaat het om ondersteuning bij de (ontwikkeling van de) business case, financiële ondersteuning of bijvoorbeeld ondersteuning in de vorm van een podium en netwerk. Hierbij is gevraagd naar hun ervaringen en of er aspecten zijn die volgens hen nog ontbreken. Onder de geïnterviewde partijen waren onder meer Het Lokaal en Solease, eerder te lezen in voorgaande edities van het Get Connected magazine.

Uit de interviews bleek dat men over het algemeen erg tevreden is met de ondersteuning die vanuit de EBU wordt geboden. Wel werd aangegeven dat er te weinig tot geen hulp of begeleiding is voor kleine innovatieve mkb-bedrijven om internationaal uit te breiden. Verschillende bedrijven gaven tot slot ook aan dat de support in de vorm van podium of endorsement als net zo waardevol wordt gezien als financiële support.

De regionale interviews zijn hiermee afgerond. De volgende stap in het SUPER project zal zijn dat de internationale regio’s in september in Litouwen de resultaten met elkaar zullen vergelijken. Als EBU hopen we dat geïnspireerd raken door de goede voorbeelden en verschillende instrumenten en middelen, en dat we daar ons voordeel mee kunnen doen. Zodat we in de regio (eco-innovatieve) mkb-bedrijven nog beter kunnen ondersteunen.

Download hier een samenvatting regionale resultaten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stef Röell, stef.roell@economicboardutrecht.nl.