Marktpartijen met oplossingen voor ‘Kantoren als Grondstoffendepot’ gezocht

9 augustus 2017

Oproep tot Participatie

Geld verdienen met afval wat in kantoren wordt geproduceerd: het is mogelijk. Op dit moment is voor kantooreigenaren afvalverwerking een kostenpost. Maar door dit anders te organiseren, kan slim omgaan met afval juist geld opleveren. Ook zorgt dit voor minder CO2-uitstoot en minder grondstoffengebruik. Voor het initiatief ‘Kantoren als Grondstoffendepot’ (KAG) zoekt de Economic Board Utrecht (EBU) middels een open Oproep tot Participatie marktpartijen die in vernieuwende samenwerkingsverbanden de schoonmaak- en afvalketen slimmer in kunnen richten en afval hoogwaardig kunnen verwerken. Aanmelden kan tot 18 september 2017.

Vanwege de oververtegenwoordiging van de KWD-sector (kantoren, winkels en detailhandel) in de regio Utrecht is afvalvrije kantoren een van de speerpunten binnen het thema circulaire economie in de regio. In een afvalvrij kantoor wordt afval op een efficiënte manier omgezet in grondstoffen voor nieuwe producten. Een kantoor wordt zo een grondstoffendepot, wat geld oplevert.

In de regio Utrecht streven we ernaar om vanaf 2020 afvalvrije kantoren (met meer dan 500 werknemers) de nieuwe standaard te laten zijn. In 2017-2018 hopen we 50 kantoren als grondstoffendepot te hebben ingericht.

Op dit moment zijn er diverse marktpartijen die een oplossing aanbieden voor een gedeelte van het afvalmanagement in kantoren. Voor schoonmaak, afvalinzameling, catering, verwerking, transport etc. worden met verschillende partijen contracten gesloten, waarbij ieder bedrijf zijn marge heeft in de keten. Het huidige aanbod voorziet (nog) niet in de behoefte van een ‘one-stop-shop’ aanpak. Bovendien zijn er nog veel aanbieders in deze keten die afval verbranden en niet hoogwaardig (laten) verwerken tot nieuwe grondstoffen en toepassingen.

Waarom deze oproep
Met deze Oproep tot Participatie willen we als EBU marktpartijen uitdagen om met vernieuwende oplossingen te komen en als consortium in (nieuwe) samenwerkingen te participeren in het initiatief KAG. Vervolgens organiseren we activiteiten om de vraag te ontwikkelen, om zo te komen tot voorbeelden van kantoren als grondstoffendepot. Deze voorbeelden zijn nodig voor bewustwording en om de nieuwe markt te kunnen ontginnen.

Participeren en meer informatie
Via de open Oproep tot Participatie kunnen marktpartijen hun interesse aangeven om deel te nemen in het initiatief KAG. Uiteraard kunnen ook geïnteresseerde kantooreigenaren zich via deze weg melden. Deadline voor definitieve aanmelding is 18 september 2017. Meer informatie vindt u op www.economicboardutrecht.nl/otp