Stepping Stones

De Economic Board Utrecht wil verbinden, versnellen en verzilveren:

  • verbinden door overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en (maatschappelijke) ondernemers samen te brengen en nieuwe, innovatieve coalities te ondersteunen;
  • versnellen door nieuwe strategieën en bijbehorende regionale investeringen op elkaar af te stemmen, en door zowel nationale als internationale lobby en profilering van de regio;
  • verzilveren door maatschappelijke uitdagingen om te zetten in economische kansen.

Hoe? Dat leest u in de Stepping Stones, de strategische agenda van de EBU. Samenwerken aan de meest leefbare economie van Europa. Voor meer informatie kunt u de Stepping Stones downloaden.

Stepping Stones