Aanjaagfonds Energieprojecten

Update december 2019

Met het aflopen van de Strategische Agenda 2013-2020 van de EBU, loopt ook de huidige Uitvoeringsverordening af. Met de start van de nieuwe Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) zal ander instrumentarium beschikbaar komen voor het regionale innovatieve MKB. Op dit moment ziet het er naar uit dat met de lopende aanvragen de beschikbare regelingen reeds worden overschreden. Mocht u nog overwegen een aanvraag in te dienen, raden wij u aan hierover eerst contact op te nemen met Stef Röell, stef.roell@economicboardutrecht.nl.

 

 

Wat is het aanjaagfonds energieprojecten?

Het fonds is opgezet om initiatiefnemers van collectieve energieprojecten te helpen hun business case aan te scherpen zodat deze projecten gefinancierd kunnen worden.

In totaal is €400.000,- beschikbaar voor initiatiefnemers in de regio Utrecht. Het doel is ontwikkeling van financieringsmodellen voor collectieve projecten te helpen ondersteunen.

Waarom het aanjaagfonds energieprojecten?

Voor banken zijn collectieve energieprojecten moeilijk te financieren omdat de initiatiefnemers vaak weinig ervaring hebben met het maken van een business case voor collectieve projecten terwijl risico’s bij dit soort projecten juist vanwege het collectieve karakter groter zijn. Denk bijvoorbeeld aan financiering van een VVE of een ESCO.

Het aanjaagfonds energieprojecten is een flexibel instrument en wordt ingezet al naar gelang de behoefte bij een initiatief. Soms is procesondersteuning gewenst en in andere gevallen is fiscale en juridische optimalisatie noodzakelijk om de business case sluitend te maken.

Nadat initiatiefnemers met behulp van het aanjaagfonds energieprojecten een goede business case hebben opgezet kan het garantiefonds energie van de provincie Utrecht helpen om de financiering rond te krijgen. Overigens zijn initiatiefnemers niet verplicht om financiering via het garantiefonds te laten lopen. Lees hier meer informatie over het garantiefonds.

Voor wie?

Het aanjaagfonds energieprojecten is voor initiatiefnemers van collectieve energieprojecten in de regio Utrecht. Een collectief moet bestaan uit minimaal twee partijen die gezamenlijk werken aan realisatie van een energieproject. Denk bijvoorbeeld aan VVE die maatregelen wil treffen voor verduurzaming of een energiecoöperatie die een energieproject wil realiseren.

 

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Het is een collectief energieproject
  • Initiatiefnemers investeren zelf in project
  • Idee fase is gepasseerd en samenwerkingspartners zijn aantoonbaar committed
  • Obstakels en risico’s zijn duidelijk in beeld zodat juiste expertise door het aanjaagfonds energieprojecten kan worden ingezet
  • Initiatief is opschaalbaar/ herhaalbaar

Het proces

Als u denkt dat u met uw initiatief in aanmerking komt voor het aanjaagfonds energieprojecten kunt u met ons contact opnemen. Samen met de Rabobank Amersfoort wordt dan een kennismakingsgesprek met u gevoerd. Om een goed idee te krijgen van uw initiatief is het van belang dat u voordat u bij de Rabobank op gesprek gaat in maximaal twee A-4 het project kort toelicht.

Tijdens het intake gesprek zal de Rabobank Amersfoort kijken of uw initiatief voldoet aan de randvoorwaarden en welke vorm van ondersteuning het meest gewenst is. Vervolgstap is dat experts worden gecontracteerd en prestatieafspraken worden gemaakt.

Meer weten?

Neem contact op met Stef Röell of Irene ten Dam van de Economic Board Utrecht.