Partners en meer informatie

De Utrecht Region Economische Corona Alliantie is een samenwerking tussen een veelheid aan (regionale) partners. Het initiatief om te komen tot gerichte hulp aan ondernemers in deze tijden van corona komt van een aantal bedrijven uit de regio. Het gaat hierbij om aanvullende acties, in aansluiting op het landelijke en regionaal bestaande areaal aan steunmaatregelen.

Als ondernemer kunt u uw hulpvraag stellen via dit online platform. Ook als u juist een aanbod heeft voor andere ondernemers kunt u hier terecht. We kunnen u bijvoorbeeld helpen met advisering rondom het aanvragen van overheidssteun. Bijvoorbeeld als u denkkracht nodig heeft om gebruik te maken van de landelijke of regionale regelingen. De daadwerkelijke overheidssteun geschiedt logischerwijs via de reeds bestaande overheidskanalen. Ook kunnen we met u meedenken als u als ondernemer gedwongen wordt uw businessmodellen aan te passen.

In de Alliantie wordt nu samengewerkt door Rabobanken in Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Midden Nederland, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, Ondernemersklankbord Midden Nederland, gemeenten uit de regio Utrecht, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en Economic Board Utrecht. Kunt u met uw organisatie een nuttige bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op. U bent van harte welkom om aan te sluiten.

We spannen ons in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn de komende tijd. Een proces waarin we van elkaar kunnen blijven leren. Laten we schouder aan schouder staan om hier doorheen te komen. Om samen verder te kunnen werken aan een Groene, Gezonde en Slimme regio, ook ná corona.

ZZP-ondernemers verwijzen we graag naar de lokale gemeentelijke regelingen.

Hoe doen we dit?

Om de consequenties van de coronapandemie het hoofd te kunnen bieden, tracht de Alliantie het volgende bij te dragen:

  • Eerste hulp aan alle ondernemers uit de regio Utrecht. Denk aan hulp bij het aanspraak maken op bestaande regelingen, meedenken over bedrijfsvoering in deze crisistijd of sparren over nieuwe businessmodellen.;
  • Bundeling van (bestaande) informatie op landelijk, regionaal en lokaal niveau;
  • Door slimme monitoring en contact met ons netwerk, ontdekken we achter de schermen waar de huidige regelingen mogelijk tekort schieten. Zodat we met onze partners op zoek kunnen naar aanvullende instrumenten;
  • Tot slot signaleren we ook innovatieve initiatieven die nu ontstaan en groeiversnelling krijgen, en die tegelijkertijd bijdragen aan de Regionaal Economische Agenda. Om zo ook vooruit te kijken naar de toekomst, voorbij de coronacrisis.