EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU
Home

Disclaimer Economic Board Utrecht

Vragen?

Contact opnemen

Stichting Economic Board Utrecht (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30203605), hierna te noemen: “Economic Board Utrecht”, verleent u hierbij toegang tot www.economicboardutrecht.nl, hierna te noemen: “de Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Economic Board Utrecht en derden zijn aangeleverd.

Economic Board Utrecht behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Op onze website vindt u algemene informatie over de activiteiten van de EBU en haar partners.

De informatie op de website van EBU is algemeen van aard en niet bedoeld als advies. U kunt EBU niet aansprakelijk houden voor gevolgen van gebruik van de informatie op deze website.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Economic Board Utrecht geen zeggenschap heeft. Economic Board Utrecht geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Economic Board Utrecht de inhoud daarvan onderschrijft.

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van de EBU. Als u informatie over EBU wilt publiceren of gebruikt maakt van het EBU logo, dient u voorafgaand aan de publicatie toestemming te vragen aan EBU via info@economicboardutrecht.nl.

EBU kan weigeren toestemming te geven voor verdere publicatie.