Stel een vraag

Ben je op zoek naar financiering of hulp bij het aanscherpen van jouw business case? De Economic Board Utrecht (EBU) bied je een overzicht van verschillende regionale investeringsfondsen.

Bekijk hier welk investeringsfonds voor u relevant is.
We kunnen u helpen met de volgende instrumenten:
Ik ben:
als:
En ik heb hulp nodig bij:

Met het aflopen van de Strategische Agenda 2013-2020 van de EBU, loopt ook de huidige Uitvoeringsverordening af. Met de start van de nieuwe Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) zal ander instrumentarium beschikbaar komen voor het regionale innovatieve MKB. Op dit moment ziet het er naar uit dat met de lopende aanvragen de beschikbare regelingen reeds worden overschreden.

Richting een schaalbaar instrumentarium voor de regio en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad

De EBU is nauw betrokken geweest bij de realisatie van pilot De Hamershof in Leusden. In deze pilot worden 100 appartementen uit een VvE naar Nul-op-de-meter (NOM) niveau gerenoveerd. In-middels is het project zo goed als afgerond. Via het uitgebreide Nationale Energiebespaarfonds kunnen VvE’s financiering krijgen voor vergaande verduurzaming op basis van een 30-jarige loop-tijd. Een geweldige stap, maar nog niet voldoende om de hele voorraad aan VvE’s (1,2 miljoen appartementen) mee te kunnen verduurzamen, laat staan de overige grondgebonden private woningen (5,8 miljoen). Om die reden is vanuit de EBU initiatief genomen voor de ontwikkeling van een aantal voorstellen die doorpakken op de aanpak die met VvE’s is ontwikkeld. 

Elena aanvraag voor procesondersteuning aan VvE’s

Het afgelopen jaar is een zogenaamde Elena uitvraag uitgewerkt (omvang subsidie €2,4 miljoen). Met dit instrument van de EIB kan tot 90% subsidie worden gegeven voor procesondersteu-ning aan VvE’s die willen verduurzamen. 

Programma objectgebonden financiering

Voor particulieren is er nog geen mogelijkheid om financiering van verduurzaming aan de woning te koppelen in plaats van een aan de persoon gekoppelde lening. Door de lening aan de woning te koppelen wordt verduurzaming in principe voor alle eigenaren haalbaar, ongeacht de persoonlijke situatie. Net als bij de eerdere aanpak voor VvE’s wordt samengewerkt met het Rijk om ervoor te zorgen dat de aanpak kan rekenen op draagvlak waardoor ook dit instrument bij succes opgeschaald kan worden. Inzet voor 2020 is realisatie van een pilot in Amersfoort en Leusden en mogelijkheden voor opschaling te verkennen. 

Climate KIC Resettle!

De opzet van de pilots wordt zoveel mogelijk revolverend vorm-gegeven, maar voor de daadwerkelijke stap naar opschaling is meer nodig. Hiervoor heeft de EBU het voorstel Resettle!geschreven en bij EIT Climate KIC ingediend. Het voorstel is goedgekeurd (omvang project €1,8 miljoen met  €1,2 miljoen subsidie). Het is de verwachting dat er inzet van publieke middelen nodig zal zijn om verdere opschaling van de grond te krijgen. Naarmate er meer ervaring is met een dergelijke aanpak zal publieke inzet kunnen afnemen met als uiteindelijk doel een volledig privaat gedragen fonds en risicofonds dat wordt gevuld via een participatie fee. 
Er zijn veel concrete kansen voor verdere ontwikkeling van instrumentarium voor verduurzaming van de bestaande gebouw-de omgeving. In 2020 wordt ingezet op realisatie hiervan. De aanpak die met verduurzaming van de gebouwde omgeving is ontwikkeld, biedt ook kansen voor andere thema’s zoals de zorgtransitie.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan hier aan voor de EBU nieuwsbrief of bekijk hier een overzicht van het laatste nieuws

De Economic Board Utrecht streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. De Economic Board Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.