Stel een vraag

Als EBU maken we ons hard voor kwaliteit van wonen en leven. Zodat we als regio het gezonde hart van Nederland worden. Dat betekent dat zowel gezonde als (chronisch) zieke inwoners van de regio zo goed mogelijk regie op hun eigen leven en gezondheid moeten hebben.

Transitie in de zorg richting preventie en zelfmanagement is hard nodig om de problemen van de toekomst aan te pakken. De urgentie is toegenomen, zeker met betrekking tot zorg voor kwetsbare ouderen en voldoende gekwalificeerd personeel.

Het domein Gezond focust zich op meerdere speerpunten.

Health Hub Utrecht

Health Hub Utrecht vormt de paraplu voor alle partijen die zich aansloten bij het streven naar positieve gezondheid. Met als doel: Gelukkig en gezond leven moet in 2030 bereikbaar zijn voor iedereen. Zo'n veertig partijen werken samen, met als kwartiermakers U CREATE, EBU en gemeente Utrecht. Lees meer over de Health Hub Utrecht. 

Soft Landing

Het Utrecht Region Rapid Health programma is een bootcamp, gericht op de internationale verbinding van startups en scale-ups met het Utrechtse gezondheid-ecosysteem. Lees hier meer over het Utrecht Region Rapid Health programma.

Duurzame Zorg

Zorgorganisaties en gemeenten zijn belangrijke partijen in de samenwerking voor een gezonde samenleving. Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. De gemeenten worden door zorgbestuurders als natuurlijke vertegenwoordiger gezien van overheidsbeleid. Door samen afspraken te maken en aan de slag te gaan, is er veel milieuwinst te behalen. Lees hier meer over de Green Deal Health.

Life Sciences

Het netwerk van Utrecht Life Sciences (ULS) is verankerd in de EBU, als onderdeel van het domein Gezond. Speerpunten van Life Sciences zijn het versterken van (boven)regionale in internationale samenwerkingen en het bevorderen van ondernemerschap en publiek-private samenwerking op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie te bevorderen. Lees hier meer over Life Sciences.