Voeding & Gezondheid

De verwachting is dat het aantal mensen in Nederland met een chronische aandoening stijgt van ruim 5,8 miljoen in 2016 naar bijna 7 miljoen in 2030. Ongeveer 43% van deze mensen zal in 2030 zelfs meer dan één chronische aandoening hebben. Preventie is nodig om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. Voeding levert naast beweging, ontspanning en slaap een grote bijdrage aan de vitaliteit en gezondheid van mensen.

Diagnose Voeding en Gezondheid

Diagnose Voeding & Gezondheid initieert, ondersteunt én versnelt innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact. Ook faciliteren we de maatschappelijke dialoog over voeding en gezondheid en delen we kennis en inzichten op dit gebied.

In 2019 worden 6 opschaalbare initiatieven geïmplementeerd. Ook wordt het programma ingebracht in de regiodeal Foodvalley.

Lees meer op de website van Diagnose Voeding & Gezondheid

Field lab 'Leefstijl en obesitas'

In de regio Amersfoort zal EBU samen met Johnson&Johnson en andere regiopartijen een fieldlab inrichten voor leefstijl en obesitastherapie. Dit fieldlab biedt experimenteerruimte om tot diensten te komen voor leefstijl services. 

Dit biedt kansen voor andere partijen om in nieuwe samenwerkingen aan te sluiten. Niet alleen voor regionale partijen, maar ook als vestigingsplaats voor (inter-)nationale partijen. In het fieldlab kunnen zij nieuwe producten, diensten of combinaties van producten/diensten ontwikkelen, testen en pilots uitvoeren. Geslaagde pilots kunnen worden opgeschaald in en buiten de regio, zowel nationaal als internationaal.

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548