Health Hub Utrecht

Health Hub Utrecht vormt de paraplu voor alle partijen die zich aangesloten hebben bij het streven naar positieve gezondheid. Met als doel: Gelukkig en gezond leven moet in 2030 bereikbaar zijn voor iedereen. Zo'n veertig partijen werken samen aan de drie pijlers: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en aantrekkelijke arbeidsmarkt, met als kwartiermakers U CREATE, EBU en gemeente Utrecht.

De partners binnen Health Hub Utrecht bieden een gevarieerd aanbod van ondersteuning om veelbelovende initiatieven te helpen (ontwikkel-)kansen te benutten. Health Hub Utrecht werkt aan de hand van drie pijlers. 

Wijkgerichte preventie

Eén van de pijlers binnen Health Hub Utrecht is (wijkgerichte) preventie. De grote socio-economische zorgwinst is door het bevorderen van een gezonde levensstijl met name te vinden in het voorkomen van steeds gangbaarder (welvaarts-) aandoeningen en ziektes, zoals burn-outs, obesitas, diabetes-2. Kennisbevordering, vroeg-signalering en gezondheidsvaardigheden aanleren zijn daarbij cruciaal.

Digitale transformatie

De tweede pijler is Digitale transformatie. Met ‘We-Health’ kunnen inwoners beter en sneller regie krijgen op hun eigen gezondheid en deze in de tijd volgen. Eén persoonlijk gezondheidsdossier stelt hen in staat de eigen gegevens in te zien en te delen. Met (open) data kunnen voorspellingen worden ontwikkeled, die helpen om zorg en ondersteuning voor mensen meer op maat te leveren.

Aantrekkelijke arbeidsmarkt

De derde pijler van de Health Hub Utrecht is Aantrekkelijke arbeidsmarkt. In de regio zijn maar liefst rond de 2000 vacatures in zorg en welzijn en dit zal verder oplopen. Het ondersteunen van professionals in hun vakmanschap, een leven lang leren en ontwikkelen is daarom essentieel om de vacatures in te kunnen vullen en het kwaliteitsniveau op peil te houden. 

Lees meer op de website van Health Hub Utrecht

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548