Health Hub: Aantrekkelijke arbeidsmarkt

Eén van de pijlers binnen Health Hub Utrecht is Aantrekkelijke arbeidsmarkt. In de regio zijn maar liefst rond de 2000 vacatures in zorg en welzijn en dit zal verder oplopen. Het ondersteunen van professionals in hun vakmanschap, een leven lang leren en ontwikkelen is daarom essentieel om de vacatures in te kunnen vullen en het kwaliteitsniveau op peil te houden. 

In 2019 zullen in samenwerking met de Human Capital Agenda en Zorgpact Midden-Nederland twee opschaalbare initiatieven worden ontwikkeld voor arbedsbeparende technologie in de thuisomgeving. Hiervoor zal het initiatief in Utrecht-Oost worden opgeschaald en wordt een tweede plek nader bepaald.

Lees meer op de website van Health Hub Utrecht

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548