Health Hub: Digitale transformatie

Eén van de pijlers binnen Health Hub Utrecht is Digitale transformatie. Met ‘We-Health’ kunnen inwoners beter en sneller regie krijgen op hun eigen gezondheid en deze in de tijd volgen. Eén persoonlijk gezondheidsdossier stelt hen in staat de eigen gegevens in te zien en te delen. Met (open) data kunnen voorspellingen worden ontwikkeled, die helpen om zorg en ondersteuning voor mensen meer op maat te leveren.

In 2019 wordt gewerkt aan twee proeftuinen voor Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO, een digitale kluis voor persoonlijke gezondheidsgegevens), namelijk GGZ in de wijk en CityLab Utrecht Lage SES wijk.

In een U10-gemeente zal onder het mom van 'Aanpak Connected Health' in 2019 bovendien een proeftuin worden opgezet om vorm te gevena an het concept 'Zorg is Digitaal, tenzij het fysiek moet'. Bij succes is het initiatief schaalbaar naar de hele U10.

Lees meer op de website van Health Hub Utrecht

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548