Health Hub: (Wijkgerichte) preventie

Eén van de pijlers binnen Health Hub Utrecht is (wijkgerichte) preventie. De grote socio-economische zorgwinst is door het bevorderen van een gezonde levensstijl met name te vinden in het voorkomen van steeds gangbaarder (welvaarts-) aandoeningen en ziektes, zoals burn-outs, obesitas, diabetes-2. Kennisbevordering, vroeg-signalering en gezondheidsvaardigheden aanleren zijn daarbij cruciaal.

In 2019 staan binnen (wijkgerichte) preventie twee initiatieven centraal. In het kader van initiatief Geboortezorg/ eerste 1.000 dagen zal een proeftuin opgezet worden voor een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO); een digitale kluis voor persoonlijke gezondheidsgegevens.

Daarnaast zal in 2019 worden gewerkt aan ontwikkeling van een monitoring instrument voor preventie-interventies in de Gezonde Leefomgeving.

Lees meer op de website van Health Hub Utrecht

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548