Life Sciences

Het netwerk van Utrecht Life Sciences (ULS) is verankerd in de EBU, als onderdeel van het domein Gezond. Het doel van ULS is de publiek-private samenwerking op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie te bevorderen. Focusgebieden van Life Sciences zijn: 'One Health', 'Personalized Medicine and Health', 'Regenerative Medicine & Stem Cells', 'Science for Life' en 'Health Care Innovation'.

Het regionale Life Sciences cluster heeft zich de afgelopen decennia, mede dankzij de unieke mix van excellente kennis-partners en bedrijven zoals gevestigd op het Utrecht Science Park (USP) en elders in de regio, ontwikkeld tot een van de leidende biotech regio’s van Europa.

Regionale economie

Vanuit een heldere strategische agenda en een sterke kennis- en innovatie-infrastructuur, met focus op One Health (gezondheid mens, dier en omgeving), Personalized Medicine (kanker), Regeneratieve Geneeskunde en stamcellen, en Voeding en Gezondheid is het Utrechtse cluster uitstekend verbonden met het nationale topsectorenbeleid  en de Nationale Wetenschapsagen-da (NWA). Landelijke initiatieven zoals het Netherlands Centre for One Health (NCOH), Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP), Oncode Institute  en Regenerative Medicine Across Borders (RegMed XB) dienen vaak als katalysator van nieuwe publiek-private samenwerkingen. Daarmee draagt het cluster niet alleen bij aan de kwaliteit van leven, maar vormt het tevens een belangrijke pijler in de regionale economie.

Data- en Kennishub gezond stedelijk leven

In de biomedische en farmaceutische wetenschappen doen onderzoekers steeds vaker nieuwe ontdekkingen uit Big Data, om ziekten in een vroeg stadium op te sporen of om de effectiviteit en werkzaamheid van medische interventies te beoordelen. Ook op het niveau van preventie en ons begrip van gezond stedelijk leven spelen big data, en de governance daarvan, een cruciale rol. Met initiatieven zoals de Utrecht Exposome Hub en de, medio 2020 te lanceren, Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven onderstreept de regio haar leidende rol op het terrein van het leveren van betrouwbare gevalideerde data en integrale kennis over gezondheid en leefomgeving. Met de EBU als organisator van de triple helix wordt deze waarde ontsloten en gekoppeld aan kennis van de markt en aan economische groeikansen van de regio.

Versterken van de community

De ambitie is om de kennis en expertise van het Life Sciences cluster nog sterker te verbinden met de regionale maatschappelijke opgaven en transitievraagstukken op het terrein van gezondheid en zorg, waarbij de behoefte van de inwoners en eindgebruikers centraal zullen staan. Versterking van de community is essentieel, zeker nu de bedrijven zich steeds meer spreiden over de regio en de samenwerking nog beperkt is. Het EBU cluster Life Sciences zal zich inspannen om hierin samen met de bedrijven verandering aan te brengen. Om de zichtbaarheid en profilering van de regio als Life Sciences-hotspot te versterken en de potentiële samenwerkingsrelaties tussen organisaties te bevorderen.

Samenwerkingen

Naast de regio zelf, zal er blijvend aandacht zijn voor bovenregionale samenwerking. De Regiodeal Foodvalley en de in maart 2020 gelanceerde strategische alliantie tussen de Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Technische Universiteit Eindhoven en het UMC Utrecht bieden in dit kader een uitgelezen kans om, bijv.  op het terrein van ‘Personalized, Precise and Preventive Health’, de bovenregionale verbinding met de innovatie ecosystemen van de Gelderse vallei (Foodvalley) en Eindhoven (Brainport) te versterken.

    Freek van Muiswinkel

    Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

    06-46614060 06-46614060