Life Sciences

Het netwerk van Utrecht Life Sciences (ULS) is verankerd in de EBU, als onderdeel van het domein Gezond. Het belangrijkste doel van ULS is innovaties op het terrein van de veterinaire en humane gezondheidszorg te stimuleren. Utrecht Life Sciences is een open innovatienetwerk dat publiek-private samenwerking in opleiding, onderzoek en bedrijvigheid faciliteert. ULS voorziet in gedeelde researchinfrastructuur, zorgt voor het scouten en opleiden van getalenteerde mensen, biedt toegang tot unieke kennis en databases en vergroot de toegang tot externe beurzen en fondsen voor haar partners.

In het brede veld van life sciences & health bouwt ULS samen met de EBU voort op de reeds in Utrecht aanwezige unieke sterktes op de volgende kennisdomeinen:

  • One Health (infectieziekten mens en dier)
  • Kanker
  • Regeneratieve geneeskunde
  • Voeding en gezondheid

Freek van Muiswinkel

Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

06-46614060 06-46614060