(Boven)regionale en internationale samenwerking

In het kader van (boven)regionale en internationale samenwerking werkt ULS aan diverse (nieuwe) samenwerkingsverbanden:

  • In crossover met het domein Internationalisering wordt een soft landing ontwikkeld. Hierbij wordt specifiek geïnvesteerd in business intelligence gericht op Life Sciences & Health.
  • In samenwerking met Leiden en de Metropool Regio Amsterdam (MRA) worden de kansen opgepakt die voortvloeien uit de aanstaande verhuizing van de EMA, en de daaruit volgende Europese vestiging van de Amerikaanse FDA.
  • Vanuit de strategische alliantie van de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzocht welke kansen op het kruisvlak van technologie en gezondheid (o.a. medische beeldverwerking, regeneratieve geneeskunde, sensortechnologie, big data) gezamenlijk worden uitgewerkt.
  • Inhoudelijk draagt ULS bij aan de kennis- en innovatieagenda van nationale consortia als Netherlands Centre for One Health (NCOH), Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP), Regeneratieve Medicine Across Borders (RegMedXB), Oncode Institute en Health Innovation Initiative Holland (Hii-Holland). Dit sluit aan op de topsectoren Life Sciences&Health en Agri&Food.
  • Tot slot worden in het kader van internationale samenwerking ook verbindingen gelegd met excellente innovatie Hubs, waaronder het LS&H innovatie-ecosysteem in Boston, USA. De samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, University of Toronto en Chinese University of Hong Kong (CUHK) wordt als springplank gebruikt om betekenisvolle verbindingen te maken met de innovatie-ecosystemen in Canada en Hong Kong.

Freek van Muiswinkel

Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

06-46614060 06-46614060