Investeringen in de kennisbasis: excellentie en schaal

Deze actielijn vormt de onderlegger voor de verdere versterking van de excellente kennisbasis. Door te blijven investeren op een beperkt aantal thema’s ontstaat de schaal die noodzakelijk is om de wereldwijde concurrentie om middelen en talent aan te gaan. De Utrechtse kennisbasis staat daarbij nooit volledig op zichzelf. Versterking vindt tevens plaats door bovenregionale en internationale samenwerkingen aan te gaan.

  • Acquisitiestrategie Research & Development
  • Versterking door bovenregionale en internationale samenwerking
  • P4 – Personalized medicine; ‘Utrecht Systems Medicine’ (USM)

Freek van Muiswinkel

Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

06-46614060 06-46614060