Investeringen in de kennisbasis: excellentie en schaal

Dit thema binnen ULS vormt de onderlegger voor de verdere versterking van de excellente kennisbasis. De Utrechtse kennisbasis staat daarbij nooit volledig op zichzelf. Versterking vindt tevens plaats door bovenregionale en internationale samenwerkingen aan te gaan.

In het kader van de waardeketen 'Gezond Stedelijk Leven' wordt in 2019 bijgedragen aan de business case voor een dienstencentrum Gezond Stedelijk Leven. Dit dienstencentrum stelt publieke en private partijen in staat om data en kennis over maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot de leefomgeving te vertalen naar maatschappelijke en/of economische waarde. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de methodologie en technologie die nodig is voor het monitoren en verbeteren van Brede Welvaart, met name in de dimensies gezondheid, subjectief welzijn en milieu.

Voor de waardeketen 'Voeding en Gezondheid' draagt ULS bij aan de regiodeal Foodvalley, met als deelprogramma's: 'Transitie primaire sector', 'Gezonde voedselomgeving' en 'Voeding op maat'.

Freek van Muiswinkel

Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

06-46614060 06-46614060