Ondernemerschap, vestigingsklimaat en publiek-private samenwerking

Versterking van de interactie tussen actoren in het innovatiecluster maakt de regio aantrekkelijk als vestigingslocatie, zorgt voor betere benutting van kennis, ervaring en faciliteiten, en draagt bij aan samenwerking voor innovatie.

In de vorm van business development en een communicatiecampagne ondersteunt ULS het BOOSTER programma. Binnen dit programma vindt ook een Facility Track plaats om managers van diverse faciliteiten en services te trainen in de persoonlijke en commerciële vaardigheden.

Het Centre of Excellende Brain and Heart bypass surgery biedt ULS ook ondersteuning in de vorm van business development.

Freek van Muiswinkel

Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

06-46614060 06-46614060