Optimaliseren van het regionale starters-, ondernemers- en vestigingsklimaat

Via deze actielijn worden activiteiten ingezet ter versterking van het ondernemersklimaat voor starters, groeiers en vestigers. Versterking van de interactie tussen actoren in het innovatiecluster maakt de regio aantrekkelijk als vestigingslocatie, zorgt voor betere benutting van kennis, ervaring en faciliteiten, en draagt bij aan samenwerking voor innovatie.

  • Initiëren en onderhouden van thematische science & business communities
  • Creëren van extra incubator-ruimte en Acceleratorgebouw
  • Creëren van voldoende shared facilities
  • Verbinden Life Science Community aan StartupUtrecht/ StartupDelta
  • Borgen beschikbaarheid groeikapitaal

Freek van Muiswinkel

Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

06-46614060 06-46614060