Stel een vraag

De verstedelijking van de regio vraagt extra aandacht voor een gezond binnen- en buitenklimaat, schone lucht en slim gebruik van duurzame energie en grondstoffen. Dit vereist renovaties van bestaande bouw, maar ook duurzame, circulaire sloop en vervangende nieuwbouw. EBU daagt marktpartijen uit om met integrale oplossingen te komen, schaalbaar naar de rest van de wereld.

Het domein Groen zet zich in op verschillende thema’s.

Energiepositief wonen en werken

Natuurlijke bronnen raken op, terwijl huidige maatschappij nog steeds grotendeels afhankelijk is van fossiele energie. Steden verbruiken maar liefst 75% van alle natuurlijke hulpbronnen. Radicale energietransitie is noodzakelijk om steden leefbaar te houden. De EBU focust zich op aardgasvrije en energiepositieve wijken, Smart Solar Charging en groene, gezonde en slimme kantoren. Lees meer over energiepositief wonen en werken.

Circulaire economie

Om een transitie te maken van een lineaire economie (take, make, waste) richting een circulaire economie, moeten producten herontworpen worden en grondstofstromen zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop worden teruggebracht.

Rond het thema circulaire economie is domein Groen bezig met onder andere een verkenning van een Convenant en Uitvoeringsprogramma Duurzaam Bouwen met overheden en marktpartijen en het aanjagen en faciliteren van bedrijfsnetwerken voor (stads)grondstoffen. Lees meer over het thema circulaire economie.