Groene, gezonde scholen

De huidige schoolgebouwen in heel Nederland zijn sterk verouderd. Dat geldt niet alleen voor het jaar waarin ze gebouwd zijn. Onderzoek toont aan dat 80% van de gebouwen niet voldoet aan eisen voor frisse en gezonde scholen. Er zijn wel veel ambities om dit te verbeteren, maar de gelden die via de overheid beschikbaar komen zijn niet voldoende om deze ambities waar te maken. Daarnaast ontbreekt het bij veel schoolbesturen en gemeenten aan oplossingsrichtingen of een concrete aanpak van dit probleem.

Ook de scholen in de provincie Utrecht hebben te maken met dit probleem en de bijbehorende ambities. Op vele manieren kan winst worden behaald door te investeren in vervangen en verduurzamen van de onderwijsgebouwen. Het ondersteunt gezond onderwijs (voor kind en leerkracht) en verbetert de leerprestaties, het draagt bij aan klimaatprestaties die gemeentes zichzelf hebben gesteld en het leidt tot werkgelegenheid.

In het initiatief toekomstbestendige scholen hebben de Economic Board Utrecht, de gemeente Amersfoort en Utrecht en het schoolbestuur BCOU de handen ineen geslagen om hun ambities te realiseren. De scholen moeten door nieuwbouw of renovatie gezonder worden (beter binnenklimaat) en duurzamer (betere energieprestaties). Hopelijk sluiten uiteindelijk meer scholen en gemeenten zich bij dit initiatief aan.

Uitgangspunt van het project is dat op de markt geld beschikbaar is voor de geformuleerde ambities. Vraag en aanbod komt echter niet tot elkaar. Door een goede business case te maken wordt vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Er is behoefte aan andere (vernieuwende) financieringsvormen en samenwerkingsconstructies waardoor het veelgenoemde struikelblok – geen of onvoldoende geld – wordt getackeld. In het project wordt samengewerkt met diverse partijen met verschillende expertises (Rebelgroep, Grontmij, Aldus bouwinnovatie, Platform31, Ahb consultancy, Boot advocaten en Triodos Bank). Hierdoor wordt de ambitie vanuit verschillende expertise bekeken en oplossingen gezocht.

Doel van het initiatief is te komen tot een pilot met scholen, financiers en marktpartijen, die daadwerkelijk volgens geformuleerde ambities en businesscase worden verduurzaamd. Hiervoor is inlevingsvermogen, omdenken, innovatieve oplossingen en aanpak nodig. Via interactieve marktconsultaties, overleggen met het expertteam en de stuurgroep en het uitwerken van scenario’s gebaseerd op de ambities worden de oplossingen uitgewerkt. In 2016 moeten een aantal pilots van start gaan en werkelijk worden uitgevoerd.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256