Team SNEL

Verduurzaming krijgt meer aandacht onder vastgoedeigenaars; of dit nu professionals of particulieren zijn. Iedereen ziet een doel voor zich in de toekomst. Maar hoe dat doel precies bereikt moet worden, dat is nog niet voor iedereen duidelijk. Provincie Utrecht en Economic Board Utrecht (EBU) helpen daarbij.

In het voorjaar van 2016 is de NOM Alliantie Utrecht opgericht. Waar toen de focus vooral lag op Nul Op De Meter (NOM), is de opdracht de laatste jaren verbreed naar gasloos. Met deze veranderende tijd, een nieuw team maar nog steeds een torenhoge ambitie werd het ook tijd voor nieuwe, beter passende naam: team SNEL.

SNEL staat voor: Samen Naar een Energiepositieve Leefomgeving. Samen met corporaties, gemeenten, beleggers en bouwbedrijven wordt gewerkt aan een duurzame leefomgeving, met zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen en energie. Waar mogelijk wordt meer energie opgewekt dan nodig, ofwel energiepositief.

Ten behoeve van kennisdeling, matchmaking en inspiratie is in februari 2017 ANNE geopend; het nieuwe centrum voor woningverduurzaming. Hier kunnen bezoekers zelf ervaren wat warmte, isolatie en licht met je doen.


 

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256