Bouw & demontage

Domein Groen selecteerde in 2018 een aantal kansrijke productmarkcombinaties op het vlak van circulaire bouw & demontage: 'Circulaire woningbouw', 'Circulaire infra', 'Hergebruik van componenten' en 'Isolatie op basis van reststromen'.

Voor de selectie baseerde domein Groen zich op de uitkomsten van een onderzoek dat de Alliantie Cirkelregio Utrecht (deelnemers zijn provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, U10, NMU, USI, Cirkelstad Utrecht en EBU) op verzoek van de EBU begin 2018 uitvoerde. In 2019 wordt bepaald voor welk van de geselecteerde productmarktcombinaties propositie-ontwikkeling en vraagontwikkelingsactiviteiten het meest kansrijk zijn. 

In 2017 gingen Economic Board Utrecht en Alliantie Cirkelregio Utrecht op zoek naar regionale voorbeeldprojecten van circulaire bouw en demontage. Het resultaat is divers: van opdrachten met een paar circulaire elementen tot vrijwel volledig circulaire initiatieven. De opgedane inzichten en aanbevelingen zijn terug te lezen in de publicatie ‘Circulair bouwen in de praktijk’.

Download hier Circulair bouwen in de praktijk

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256