Smart Solar Charging

Smart Solar Charging, waardoor je lokaal het energiesysteem kan managen, biedt grote kansen voor extra werkgelegenheid voor Nederland. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voorspelt 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen in 2030, gekoppeld aan elektrisch vervoer. Volgens het consortium is het driedubbele aantal extra banen mogelijk, zodra er een Nederlandse markt voor opslag van zonne-energie ontstaat.

Download hier de Position Paper van Smart Solar Charging.

Download hier de Engelstalige Position Paper van Smart Solar Charging.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256