Integrale gebiedsontwikkeling

Op gebouwniveau bestaan vele voorbeelden van vergroening met steeds vaker ook aandacht voor comfort en gezondheid. Om grotere stappen te kunnen maken in de transitie om te komen tot de meest leefbare economie van Europa, dient echter op gebiedsniveau met integrale groene, gezonde en slimme oplossingen te worden gewerkt. Het Utrechtse stationsgebied (Smart Sustainable district) dient hier toe als verkoopuithangbord van de regio en ook het Utrecht Science Park heeft deze potentie. Initiatieven binnen deze actielijn zijn gericht op het ontwikkelen en concretiseren van iconische proeftuinen.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256