Zorgpact Midden-Nederland

Hoe kunnen we met minder financiële middelen en menskracht dezelfde kwalitatief goede zorg blijven bieden? Eén van de oplossingen die hieraan bijdraagt, is zelfmanagement.

Bij zelfmanagement draait het om eigen regie en meedoen; de mens centraal in zijn leven. Hiervoor zijn nieuwe competenties nodig van de professionals. Tevens sluit dit meer dan ooit aan bij nieuwe technologieën, behandelvormen en inzichten over ondersteuning van menselijk gedrag.

Zorgpact Midden Nederland is geïnitieerd vanuit de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht en sluit aan op het domein Gezond door te kijken naar de impact van zorginnovaties op zorgberoepen. Wat zijn de competenties voor professionals in de zorg van de toekomst? Hoe komen de opleidingen van toekomstbestendige professionals eruit te zien? Hiervoor is onder meer een grotere participatie van zorginstellingen en het bedrijfsleven in het onderwijs nodig, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te vergroten. Ook staat de verbetering van de innovatiecultuur binnen zorgorganisaties op de agenda. Competenties als ondernemerschap, regievaardigheden, omgang met informele zorg en brede kennis op het gebied van techniek en ICT zijn hard nodig.

Wat doet Zorgpact Midden Nederland, hoe doen we dat en wat levert het op? Lees het hier in de factsheet Zorgpact Midden Nederland.

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58