Stel een vraag

Om de vraag naar gezond stedelijk leven te kunnen beantwoorden is verkenning, inzicht en duiding nodig. EBU houdt zich daarom bezig met de monitoring van de economie van regio Utrecht: de economische groei, de opbouw van de economie naar sectoren en de betekenis van zzp'ers, mkb en grootbedrijven.