Domein

(2011) SWOT Staat van Utrecht 2010, Duurzaamheidsmeting (Telos)

De ‘Staat van Utrecht 2010’, opgesteld door Telos in opdracht van de provincie Utrecht, geeft een inventarisatie van het economische, ecologische en sociaal-culturele ‘kapitaal’ van de provincie Utrecht. In het rapport wordt geconcludeerd dat de provincie Utrecht op economisch vlak kampt met een groeiende werkloosheid, toename van het aantal arbeidsongeschikten en leegstand van bedrijfspanden. Daar tegenover staat de groei van de creatieve industrie en research & development. De grote kracht van de regio is het grote aantal hoogopgeleiden. Op ecologisch terrein kan veel worden gewonnen. Het schort aan diversiteit van flora en fauna, de vermesting van weilanden en akkers vormt een groot probleem en de luchtkwaliteit rond de wegen blijft zorgelijk. De inwoners van de provincie Utrecht lijken hun hoop niet op hun bestuurders gevestigd te hebben want het vertrouwen in de politiek is gering. 

Download het onderzoek