Domein

(2011) Utrechtse Cluster in bloei (KvK & UU)

In opdracht van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland heeft de Universiteit Utrecht onderzoek naar verricht regionale clusters in Utrecht. Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat in de stadsregio Utrecht veel werk aan de winkel is om alle veronderstelde clustervoordelen te verzilveren. De slagingskans van het clusterbeleid in het ene cluster is groter dan in een andere. Ook blijkt dat ICT, managementadviesbureaus en HRM bureaus verbindende schakels zijn tussen de clusters. Daarnaast onderstreept het onderzoek het belang van menselijk kapitaal, bedrijven maken zich in toenemende mate zorgen over de beschikbaarheid van geschoolde kennis.

Download het onderzoek