Domein

(2012) Bedrijvige wijken in bedrijvige steden (Platform 31)

Het rapport ‘Bedrijvige wijken in bedrijvige steden’, opgesteld door Platform 31, biedt een inkijk in de diverse vormen van bedrijvigheid die in de buurt aanwezig zijn, en strekt zich uit voorbij de direct zichtbare bedrijvigheid. Voor het onderzoeksrapport zijn 370 ondernemers in vijftien stedelijke woonwijken in vijf Nederlandse steden (Amsterdam, Dordrecht, Leiden, Utrecht, Zoetermeer) bevraagd. Het onderzoek maakt onderscheid tussen zes verschillende typen ondernemers in woonwijken, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de thuisondernemer en de onder in winkel- of bedrijfspand. Per type biedt het rapport een voorstel voor een aanpak en een toolbox voor mogelijke gemeentelijke beleidsacties. Het rapport stelt dat de wijkeconomie bestaat uit verschillende typen ondernemers met verschillende ondernemerstrajecten, valkuilen, groeimogelijkheden en wensen. Voor elk type ondernemer geldt een andere aanpak en toolbox, deze aanpak vereist maatwerk.

Download het rapport