Domein

(2012) Factsheet Economie van Utrecht: Duurzaamheidseconomie (TNO, KvK & TFI)

In opdracht van de Kamer van Koophandel  Midden-Nederland en Taskforce Innovatie Regio Utrecht heeft TNO onderzoek verricht naar de belangrijke en kansrijke (top)sectoren in de provincie Utrecht. Deze factsheet gaat in op de belangrijke kenmerken van de duurzaamheidseconomie zoals de toegevoegde waarde, werkgelegenheid en ontwikkeling en belang van de speerpuntsector. 

Download de factsheet