Domein

(2012) Gamesmonitor (TFI)

De Gamesmonitor, opgesteld door Taskforce Innovatie Regio Utrecht in samenwerking met Control Magazine, TNO en Monpellier Venture, brengt de Nederlandse gamesindustrie in kaart. In het rapport wordt o.a. ingegaan op de omvang, soorten bedrijven, werkgelegenheid, kansen, bedreigingen en internationaal perspectief van de gamesindustrie. De Nederlandse gamesindustrie wordt ook wel omschreven als jong, dynamisch, volop in ontwikkeling met veel groeipotentie. Nederland heeft op het gebied van applied gaming en de digitale distributie van games al een goede internationale reputatie opgebouwd. Er is grote potentie voor (door)ontwikkeling van de gamesector. Om dit te realiseren zal er aandacht besteed moeten worden aan betere toegang tot financiering, meer interdisciplinair onderzoek naar de effecten van games en gameplay en meer aandacht voor ondernemersvaardigheden en crossovers.

Download de monitor