Domein

(2012) Vitale bedrijvenclusters in de regio Amersfoort (de gemeente Amersfoort, KvK, TFI en ROA)

In opdracht de Gemeente Amersfoort, Regio Amersfoort, Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland, Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Raad voor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort hebben Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit dit onderzoek uitgevoerd. In het rapport wordt nagegaan wat de bijdrage is van zes bedrijvenclusters aan innovatieve vitaliteit van de economie in de regio Amersfoort. Niet elke cluster blijkt even innovatief. De meeste innovaties komen tot stand op de raakvlakken van clusters.  Het rapport stelt dat de realisatie van de Amersfoortse Ruit (samenwerkingsverband tussen de clusters ICT diensten, Bouwkundig/technisch advies, Medische behandelcentra en Management advies) een gezamenlijke opgave is waarin samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers moet worden verstevigd.

Download het onderzoek