Domein

(2013) Energieverbruik huishoudens sterk regionaal bepaald (ING Economisch Bureau)

Het energieverbruik van Nederlandse huishoudens is sterk regionaal bepaald, zo meldt het ING Economisch Bureau in haar kwartaalbericht. Er bestaan er duidelijke verschillen in het gemiddelde energieverbruik van huishoudens per provincie. Vooral in Noord- en Zuid-Holland ligt het verbruik van gas en elektriciteit per woning lager dan elders in Nederland. Dit komt mede door de aanwezigheid van relatief kleinere woningen en huishoudens en de inzet van stadsverwarming. Daarnaast zorgt dichtheid van wonen en werken voor minder vervoerskilometers per inwoner en een lager verbruik van motorbrandstoffen. Ook in de provincie Utrecht ligt het energieverbruik van huishoudens niet op een hoog niveau. Het lager dan gemiddelde gasverbruik ligt niet zozeer aan hoe groot Utrechtse woningen zijn of hoe oud de woningvoorraad is, maar meer aan het feit dat 10% van de Utrechtse woningen stadsverwarming heeft. Het verbruik van motorbrandstoffen ligt in Utrecht op een gemiddeld niveau. Utrechters hebben weliswaar vaak een auto, maar maken per inwoner jaarlijks minder kilometers in de auto. Van alle provincies wordt in Utrecht het grootste aandeel van de reiskilometers per fiets afgelegd. Provincie en gemeenten ondersteunen verschillende initiatieven gericht op energiebesparing en duurzamer energiegebruik, uiteenlopend van groengastankstations tot zonne-energie, gericht op huishoudens, maar ook bedrijven. Er is dan ook nog veel winst te behalen met een betere benutting van (alternatieve) energiebronnen.

Download het kwartaalbericht