Domein

(2013) Monitor Groen Geld Verdienen (EBU, KvK, PBL, Provincie Utrecht, Radboud Universiteit, UU)

De monitor Groen Geld Verdienen is opgesteld door de Economic Board Utrecht in samenwerking met de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving, Provincie Utrecht, Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht. De monitor is een bundeling van verschillende onderzoeken naar duurzaamheid. Het rapport geeft o.a. inzicht in de ontwikkeling van Utrechtse groene ondernemers met uiteenlopende expertises. Groen geld verdienen is geen ‘quick win’. Het vraagt visie en doorzettingsvermogen. Daarbij is kennisuitwisseling en samenwerking een cruciaal. Het helpt bovendien als wet- en regelgeving van de overheid over een lange periode consistent blijft en overheden investeren in verduurzaming van hun eigen processen. Het rapport biedt handreikingen aan (overheids-)organisaties en ondernemers doormiddel van het opstellen van vijf beleidsadviezen en vijf ‘lessons learned’. De monitor kaart ook nieuwe business strategieën en- modellen aan voor duurzaam ondernemen. Stel je je al ondernemer tevreden met verbetering van processen, of kies je voor transformatie of zelfs transitie? Binnen het onderwijs is gebleken dat duurzaam ondernemerschap een steeds prominentere vervult . Strategisch omgaan met duurzaamheid vraagt een combinatie van kennisgebieden en competenties, met in de eerste plaats: kennis van bedrijfskunde. Omdat samenwerking essentieel is voor succesvol (duurzaam) ondernemerschap wordt er in het laatste hoofdstuk ingaan op het proces van samenwerking. Steeds meer bedrijven zien hier marktkansen in en participeren in vernieuwende samenwerkingsverbanden met verrassende samenwerkingspartners. Kortom, met deze eerste verkenning van de duurzame business activiteiten in Utrecht en laat de monitor Groen Geld Verdienen zien dat de regio veel potentie heeft om grote stappen te zetten in richting van een groenere economie.  

Download de monitor