Domein

(2013) The Internationalisation Monitor 2013 (CBS)

Deze internationaliseringsmonitor, uitgebracht door het Centaal Bureau voor de Statistiek (CBS), beschrijft trends in de internationalisering en sociaaleconomische consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. Naast de trends in internationale handel, internationale investeringen en de activiteiten van multinationals, staat dit jaar het belang van het buitenland voor de regio’s centraal (hoofdstukken 6, 7 en 8). Enkele algemene conclusies uit het rapport:

  • de Nederlandse goederenhandel groeide in 2012 minder hard en in het eerste halfjaar van 2013 kromp deze zelfs. Vooral de uitvoer van Nederlands product is gedaald.
  • twee derde van de export van goederen was toe te kennen aan drie provincies, namelijk Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.
  • bedrijven in buitenlands eigendom zijn goed voor 15 procent van het bbp. Deze bedrijven creëren vooral hoogwaardige werkgelegenheid en zijn productiever dan bedrijven in Nederlands eigendom.
  • in de periode 2009-2011 deed één op de tien grote bedrijven in Nederland aan internationaal outsourcen van bedrijfsactiviteiten.

Conclusies regio Utrecht:

  • Utrecht is na Friesland de provincie met het laagste percentage int. opererende bedrijven
  • Utrecht realiseerde tussen 2002-2012 de laagste exportgroei van alle provincies: +0,5% per jaar
  • met 15% van het BRP gegenereerd uit export (2010) is provincie Utrecht hekkensluiter. redenen: dominantie dienstverlenende sectoren en ondergeschikte logistieke functie
  • Utrecht herstelt slecht van de economische crisis en noteerde, met Noord-Holland, het grootste verlies in omzet (-5%). Exportafhankelijkheid maakt een regio kwetsbaarder tijdens een crisis maar ook veerkrachtiger na een crisis.
  • Utrecht heeft een hoog percentage werknemers in dienst van buitenlandse bedrijven (35-40%), maar een lage export (<10% van de omzet). Dit komt overeen met de observatie dat Utrecht veel vestigingen telt van buitenlandse bedrijven die zich op de Nederlandse markt richten. In die zin zijn ze niet stuwend voor de regionale economie.

Download de monitor