Domein

(2013) Van welvaart naar welzijn, duurzaamheid van veertig Nederlandse regio’s in kaart (Rabobank)

In deze duurzaamheidsspecial heeft de Rabobank de duurzaamheid van veertig Nederlandse regio’s in kaart gebracht. Het onderzoek laat zien op welke punten regio’s vanuit duurzaamheidsoptiek goed scoren en waar zorgen over bestaan. Binnen Nederland bestaan grote verschillen mede door het verschil in bevolkingsdichtheid en mate van verstedelijking.

  • meest duurzame regio’s liggen in de randstad (Gooi en Vechtstreek en Utrecht in top 4).
  • randstadstedelijke regio’s scoren hoog op inkomen, opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en goede milieu- en leefomgeving.
  • er blijkt in de meeste regio’s een sterk verband  te bestaan tussen de kwaliteit van leven ‘nu’ en ‘later’. Regio’s die hoog scoren op kwaliteit van leven ‘nu’ hebben blijkbaar voldoende geïnvesteerd om de kwaliteit van leven ‘later’ op een duurzame manier vorm te geven (en vice versa). Beleid t.a.v. duurzaamheid; op de lange termijn gaat het om keuzes t.a.v. ruimtelijke ordening en infrastructuur. Korte termijn aandachtspunten zijn de sociaal economische problematiek van de inwoners en het verminderen van ecologische druk.

Download het onderzoek