Domein

(2016) Arbeidsmarktmonitor 2016 (Gemeente Utrecht)

Werkgelegenheid stad Utrecht groeit 
Meer banen, meer vacatures en meer nieuwe bedrijfsvestigingen kwamen er in stad Utrecht bij in 2015. Dat blijkt uit de ‘Arbeidsmarktmonitor 2016’ van de gemeente Utrecht. De monitor laat zien dat de Utrechtse economie verder aantrekt. Het stimuleren van de werkgelegenheid werpt zijn vruchten af. De Utrechtse werkgelegenheid stijgt met ruim 4.000 banen. 2015 laat een daling van de werkloosheid zien van 7,6% naar 7,3%. Utrecht heeft van de vier grote steden de laagste werkloosheid.
Niet alleen zijn meer mensen aan de slag in Utrecht, ook meer mensen willen aan de slag. Er is sprake van een groeiende beroepsbevolking en een toename in de arbeidsparticipatie. Naast een sterke groei van de stad en haar bevolking, komt dit door een toename van mensen die (opnieuw) het arbeidsproces in stappen. Opvallend is de sterke toename van het aantal vrouwelijke herintreders van 45 jaar en ouder. Ook onder laagopgeleiden stijgt de arbeidsparticipatie.
Een grotere beroepsbevolking is een kans voor Utrecht, maar brengt ook economische uitdagingen met zich mee. Het vraagt om een groei van de werkgelegenheid die in de pas loopt met de groei van de beroepsbevolking. Ondanks een stijging van het aantal vacatures in 2015 was dit niet het geval. De Utrechtse werkloosheid daalde hierdoor minder hard dan in andere stadsgewesten.
“Utrechts sterke troeven, zoals haar centrale ligging, de jonge hoogopgeleide bevolking, Nederlands beste Universiteit én vele innovatieve en creatieve ondernemers blijven onverminderd van kracht. Het aantal banen en bedrijfsvestigingen in Utrecht neemt toe. Kortom, de economische vooruitzichten voor Utrecht zijn positief”, aldus de onderzoekers van de gemeente Utrecht. 

Download het onderzoek