Domein

(2016) Circulaire potentie voor Utrecht (TNO)

In het TNO-rapport Circulaire potentie voor Utrecht wordt ingegaan op de strategische verkenning van de bekenis van Circulaire economie voor de regio Utrecht. Daarnaast geeft het rapport een indicatie van de economische potentie voor het hergebruiken van prioritaire grondstofstromen en hoe dit invloed heeft op de werkgelegenheid. Ook wordt er een indicatief stappenplan opgezet en worden de meest kansrijke handelingsopties voor de regio geanalyseerd.

Op basis van het 10R model (refuse, reduce, renew, re-use, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle) worden zeven verschillende materiaalstromen met elkaar vergeleken om te analyseren waar de meeste initiatieven voorkomen en in welke stroom de meeste potentie is voor de regio Utrecht. Daaruit is gebleken dat zowel qua aantal huidige initiatieven, als wanneer er gekeken wordt naar toegevoegde waarde in euro's en in banen dat circulair bouwen en slopen het meeste waarde levert aan de economie van de regio Utrecht op dit moment, alsmede ook het meest potentie heeft voor de toekomst.

Download het onderzoek