Domein

(2016) De regionale economie 2015 (CBS)

De economie van Noord-Holland is, met 2,8% in 2015, het hardst gegroeid van alle provincies. Ook in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland groeide de economie relatief hard (2,6%). Doordat de gaswinning verder werd teruggebracht, kromp de Groningse economie met bijna 7%. De totale economie van Nederland groeide in 2015 met 2%. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
De Nederlandse economie heeft zich in de afgelopen 20 jaar getransformeerd van een economie die voornamelijk afhankelijk was van de industrie naar een economie waar de groot- en detailhandel het belangrijkst zijn geworden. Deze ontwikkeling is zichtbaar in alle regio’s, maar in sommige provincies heeft de industrie minder aan belang ingeleverd. Verder is in alle provincies de gezondheids- en welzijnszorg belangrijker geworden; voor Nederland nam het aandeel toe van 6% naar 9%.
Utrecht
Na de sluiting van veel bankvestigingen in dorpen en kleine steden zijn door de centrale ligging veel bankwerkzaamheden naar de stad Utrecht gegaan. Dit heeft bijgedragen aan de groei van de bedrijfstak financiële instellingen die in Utrecht in 2015 gegroeid is tot de belangrijkste bedrijfstak in de stad. De bedrijfstak advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening is tegenstelling tot de landelijke trend juist gekrompen in Utrecht. 

Download het onderzoek