Domein

(2016) Scale-up Dashboard 2016 (RSM en ECE)

In het 'Scale-up Dashboard' van de Rotterdam School of Management en het Erasmus Centre for Entrepreneurship wordt een beeld geschetst van snelgroeiende bedrijven in Nederland. Voor het eerst sinds 2008 is het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland weer gestegen. Het aantal scale-ups is afgelopen jaar met 7,3% gegroeid tot een totaal van 3.070 snelgroeiende bedrijven. Scale-ups worden gedefinieerd als bedrijven die qua werkgelegenheid of omzet gedurende drie jaar minstens 20% per jaar groeien.
Groot-en detailhandel vormt de grootste, maar wel afnemende groep aan snelgroeiende bedrijven. De zakelijke dienstverlening kent de grootste stijging van het aantal snelgroeiende bedrijven gedurende het afgelopen jaar. Binnen de topsectoren neemt het aandeel snelgroeiende bedrijven juist af. Het dashboard laat ook zien dat beduidend meer startups zich ontwikkelen tot een scale-up. Eén op de twintig snelgroeiende bedrijven in Nederland komt voort uit een startup. Meer dan de helft van alle snelgroeiende bedrijven gevestigd is in de Randstad. De provincies Drenthe (30%) en Flevoland (24%) laten de sterkste groei van het aantal scale-ups zien. 

Download het onderzoek