Domein

(2016) Utrecht Monitor 2016 (Gemeente Utrecht)

Stad Utrecht heeft in 2015 veel positieve ontwikkelingen doorgemaakt, zowel op economisch als op sociaal vlak, maar de stad moet ook waakzaam zijn op een tweedeling van haar bewoners. Dat blijkt uit ‘De Utrecht Monitor 2016’,opgesteld door Intern Bedrijf Onderzoek van de gemeente Utrecht. Sinds dit jaar is de monitor online te raadplegen via utrecht-monitor.nl. Alle onderzoeksinformatie gericht op beleid over de gemeente Utrecht is hier te vinden onder vierhoofdthema’s: Bevolking & bestuur, Fysieke leefomgeving & groen, Economie & inkomen en Sociale leefomgeving en ondersteuning.
Uit de monitor blijkt onder meer dat Utrecht gestaag blijft doorgroeien met 13 inwoners per dag. De banengroei zet eveneens door. Daarnaast zijn de bewoners steeds positiever over de toekomst van hun buurt. De woningmarkt is het afgelopen jaar aangetrokken en is er sprake van minder kantorenleegstand en criminaliteit. Het vertrouwen van ondernemers groeit en internationaal gezien staat de Utrechtse regio bekend als een van de Europese innovatieleiders.
Toch zijn er ook een aantal ontwikkelingen die een zekere alertheid verdienen. Processen van polarisatie en segregatie liggen op de loer. Voor Utrecht geldt bijvoorbeeld dat de toename van hoogbetaalde banen geen gelijke tred heeft gehouden met die van laagbetaalde banen. De laagbetaalde banen die er wel zijn bijgekomen, lijken bovendien vaker te worden vervuld door nieuwe inwoners in de stad en door pendelaars van buiten, dan door gevestigde bijstandsontvangers en laaggeschoolde ww-ers.

Link naar de monitor