Domein

(2016) Vooruitzicht Starters (ING Economisch Bureau)

Het aantal starters is in het eerste kwartaal dit jaar met 8% toegenomen. De gemiddelde startersquote² in Nederland bedraagt 156. Dit betekent dat er in Nederland gemiddeld 156 starters zijn per 10.000 personen van de werkzame beroepsbevolking. De vier Randstedelijke provincies - Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland - zitten boven het Nederlands gemiddelde, met Noord-Holland als grootste uitschieter. De overige provincies zitten er onder. De ontwikkeling van het aantal starters in 2016 is nog onduidelijk als gevolg van de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Als bedrijven door de nieuwe wet minder zzp’ers inhuren, zal dit ook zijn weerslag hebben op het aantal starters. Dit meldt de ING in het Vooruitzicht Starters.
In de eerste drie maanden van 2016 zijn bijna 39.000 personen voor zichzelf begonnen. Het aantal starters groeit daarmee voor het vierde kwartaal op rij. De grootste stijging deed zich voor in de transportsector, waar het aantal inschrijvingen van taxichauffeurs bijna vervijfvoudigde. Dit komt door een vereenvoudiging van de taxiwet sinds 1 januari j.l. en de toenemende populariteit van het digitale taxibedrijf Uber, dat met zelfstandige ondernemers werkt.
Noord-Holland heeft met 203 de hoogste startersquote in Nederland. De meeste provincies zijn in vijf jaar tijd ondernemender geworden. De grootste stijgingen deden zich voor in Noord- en Zuid-Holland. In Utrecht bleef de startersquote in de afgelopen vijf jaar vrijwel onveranderd.

Download de factsheet