Domein

(2017) Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in het vmbo en mbo (E,til in opdracht van de provincie Utrecht)

In de nabije toekomst zijn naast kwantitatieve mismatches ook vooral kwalitatieve mismatches op de arbeidsmarkt te verwachten. De opleidingskeuze van jongeren lijkt met name bepaald te worden door hun interesse in een bepaalde opleiding en niet zozeer door arbeidsmarktrelevantie. Geef aankomende studenten meer informatie over het perspectief op de arbeidsmarkt van hun toekomstig beroep. Dat is een belangrijke conclusie uit het rapport ‘Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in het vmbo en mbo’ dat onderzoeksbureau E,til heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht.
Een op de vijf mbo-scholieren heeft spijt van zijn/haar studiekeuze. Dit hangt nauw samen met de kans op werk die de opleiding biedt. Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan voor leerlingen en toekomstige werkgevers een hoog rendement opleveren. Namelijk, minder werkloosheid en minder verdringing door hoogopgeleide schoolverlaters die op hun eigen niveau geen werk vinden.
De krapte op de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar, als gevolg van dalende werkloosheid en stijgende vacatureaantallen, toegenomen. In de provincie Utrecht is momenteel veel vraag naar verpleegkundigen, databank- en netwerkspecialisten en ICT-ers en weinig werk voor maatschappelijk werkers en leerkrachten basisonderwijs. De beste vooruitzichten zijn er voor mensen met mbo-techniek. De vooruitzichten zijn minder gunstig voor afgestudeerden van groene en economische opleidingen.
De onderzoekers concluderen dat de arbeidsmarkt een groter anticiperend vermogen vereist van werkgevers en onderwijs. Dit kan onder meer door aandacht voor beroeps- en algemene vaardigheden, het aanbod snel en permanent te vernieuwen, inzicht te krijgen in de toekomstige vraag van werkgevers, scholen zelf het onderwijs in te laten richten en vorm te geven. Op die manier wordt maatwerk geboden aan diverse opdrachtgevers en doelgroepen. 

Download het onderzoek