Domein

(2017) Arbeidsmarktmonitor 2017 (Gemeente Utrecht)

De ‘Arbeidsmarktmonitor 2017’ van de gemeente Utrecht laat zien dat er veel positieve ontwikkelingen zijn: er is hoge economische groei en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn gunstig, de werkgelegenheid groeit jaarlijks door, het aantal vacatures neemt snel toe en er is een afname van de werkloosheid, zelfs onder alle bevolkingsgroepen. Er zijn echter ook aandachtspunten. Zo lijken middelbaaropgeleiden in mindere mate te profiteren van de economische ontwikkelingen, dan laag- en hoogopgeleiden. Het is de enige groep waarvan de participatiegraad is afgenomen, waardoor de groep die wil en kan werken is afgenomen. Bij laagopgeleiden geldt als structureel aandachtspunt dat bijna de helft niet participeert op de arbeidsmarkt. Ervoor zorgen dat statushouders voldoende participeren, zal de komende jaren ook de nodige aandacht vragen. Personeelstekorten, zoals in de ICT- en horeca, vormen een belemmering voor de groei van bedrijven. Op langere termijn zorgt de ambitie ter behoud van de huidige werkgelegenheidsfunctie, gecombineerd met een sterk groeiende stad, voor een forse banenopgave. Het is een grote uitdaging om dit te realiseren, niet in de laatste plaats door de extra fysieke ruimtevraag die dit met zich meebrengt.

Bekijk hier de samenvattende infographic

Download de monitor