Domein

(2017) De regionale economie 2016 (CBS)

In het rapport 'de regionale economie 2016' van het CBS wordt ingegaan op de economische ontwikkeling, de arbeidsmarkt en de conjunctuurgevoeligheid van de verschillende regio’s van Nederland in 2016. De stad Utrecht vertoonde in 2016 een bovengemiddelde economische groei van 2,4%. Daarnaast is er een algehele stijging van de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Ook de economische groei binnen de provincie is positief en bedraagt met 2,4% hetzelfde als het landelijk gemiddelde. De provincie welke het meeste groei vertoont is de provincie Noord-Holland (3%), gevolgd door de provincie Overijssel (2,7%).

Download het onderzoek