Domein

(2017) FOCUS op Speur- en Ontwikkelingswerk (RVO)

In het jaarverslag ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk’ gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in op gedetailleerde gegevens over de toekenningen van de WBSO in 2016. Via de WBSO stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Ondernemers die gebruik maken van WBSO kunnen hiermee hun S&O-kosten verlagen. De WBSO en de RDA zijn per 1 januari 2016 samengevoegd tot één regeling met de naam WBSO.
Uit het rapport blijkt onder meer dat het afgelopen jaar 22.330 bedrijven en zelfstandige ondernemers een S&O-verklaring ontvangen hebben. Het MKB vormt met 97% veruit de grootste groep. Het aantal bedrijven en zelfstandige ondernemers daalde met 2,8% ten opzichte van 2015. Deze daling laat zich deels verklaren doordat de definitie van S&O in de WBSO per 2016 is ingeperkt.
Regionaal gezien zijn de meeste S&O-bedrijven gevestigd in COROP-gebied Groot Amsterdam (2.010 bedrijven waarvan 97% MKB en 26% starters). Daarna volgen Zuidoost-Noord-Brabant (1.837 bedrijven waarvan 98% MKB en 14% starters) en Utrecht (1.606 bedrijven waarvan 96% MKB en 16% starters). Het gemiddeld aandeel starters van alle S&O-bedrijven in Nederland bedraagt 15%.

Download het onderzoek