Domein

(2017) Monitor Creatieve Industrie 2016 (iMMovator)

Het aantal banen in de creatieve industrie en ICT groeit sneller dan het aantal banen in de economie als geheel: +1,0% tussen 2013-2015, tegenover -0,4%. Ook groeit de toegevoegde waarde (de waarde van de productie minus de kosten) van creatieve industrie en ICT: +3,5% tegenover +1,6% voor de economie als geheel. Dat betekent dat de productiviteit van de bedrijven in de creatieve en de ICT-sector stijgt. Anders gezegd: bedrijven weten steeds beter hoe ze hun creatieve en digital skills kunnen vermarkten. Dat blijkt uit de Monitor Creatieve industrie 2016 van iMMovator. Amsterdam trok 40% van de netto banengroei in de creatieve industrie naar zich toe (+25.000 tussen 2005-2015, tot een totaal van 62.000). Utrecht bekleedt met 12.180 banen in de creatieve industrie een tweede plaats. De ICT-sector in Utrecht-stad is omvangrijker, en dit is ook een specialisatie van Utrecht ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Het aantal banen in de creatieve en ICT-sector in Amersfoort krimpt licht. Hilversum ziet de werkgelegenheid in creatieve en ICT-sector nog steeds teruglopen. Enerzijds wordt dat veroorzaakt door de krimp van de publieke omroeporganisaties, anderzijds door de aantrekkingskracht van Amsterdam op programmamakers.

Download het onderzoek