Domein

(2017) Op weg naar circulair bouwen en slopen in Amersfoort (Ten Klooster, in opdracht van de gemeente Amersfoort)

In opdracht van de gemeente Amersfoort heeft stagiaire Geert ten Klooster (Universiteit Twente) onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor circulair bouwen en slopen in Amersfoort.

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit rapport: ‘Wat is een effectieve rol en aanpak voor de gemeente Amersfoort in de coalitie met bedrijven, als het gaat om het bevorderen van circulair bouwen en slopen?’

Informatie is verzameld, zowel vanuit de theorie als uit de praktijk door middel van het interviewen van betrokken bedrijven.

Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste geïnterviewde bedrijven al actief bezig zijn met aspecten zoals recycling. Echter komen acties die liggen op de circulariteitsmaatstaf van de 10 R’s, nog zeker niet structureel voor. Wat betreft kennis gaat het vooral om bewustwording die nog veel nodig is. Voor samenwerking zijn er genoeg mogelijkheden volgens de Amersfoortse bedrijven. De houding die de gemeente richting circulaire economie aanneemt wordt geprezen. Echter zijn er nog veel remmende factoren voor bedrijven die uit de weg genomen moeten worden, voordat circulariteit echt zal doorbreken.  
Naar aanleiding van het onderzoek is het volgende advies opgesteld t.b.v. de gemeente Amersfoort. De gemeente heeft de taak om de weg te wijzen (regisseren), als ook te zorgen dat hobbels voor bedrijven uit de weg geruimd worden (faciliteren), zodat samen het beoogde doel bereikt kan worden (partneren). Verder bestaat de geadviseerde aanpak uit de volgende drie actiepunten:

  1. Allereerst is bewustwording nodig, bij zowel bedrijven als bij de gemeente (d.m.v. voorlichting en inspiratiesessies)
  2. Ten tweede is opdrachtgeverschap een vereiste voor bedrijven om iets met circulariteit te gaan doen (gemeente als opdrachtgever)
  3. Als laatste kan de gemeente de circulaire economie aanjagen door middel van een bouwmarktplaats (partijen bij elkaar brengen om een bouwmarktplaats op te starten)

Download het onderzoek